Υπηρεσίες

online &

δια ζώσης

Το κέντρο μας παρέχει μια πλήρη γκάμα αξιολόγησης και θεραπείας σε παιδιά σχετικά με τις παρακάτω διαταραχές

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά. Εκδηλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και επιπέδων σοβαρότητας και εμφανίζεται εντελώς διαφορετικά στο κάθε άτομο, γι’ αυτό πρόκειται για φάσμα. Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθηθούν τα άτομα με ΔΑΦ να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Στη ΔΑΦ εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, επικοινωνιακές και αισθητηριακές δυσκολίες όπως και δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον γύρω τους.

Σχετικό άρθρο

Ας μιλήσουμε για μερικά πρώιμα σημάδια του Αυτισμού

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Η ΔΕΠΥ ή αλλιώς «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας» είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τα παιδιά και μπορεί να συνεχιστεί στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζεται από επίμονα μοτίβα απροσεξίας, παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία και την ποιότητα ζωής. Υπάρχουν τρεις τύποι: 1)Τύπος Απροσεξίας, 2) Υπερκινητικός/ Παρορμητικός Τύπος και 3) Μεικτός Τύπος. Απαραίτητη καθίσταται η επαγγελματική αξιολόγηση και καθοδήγηση για την κατάλληλη διάγνωση και διαχείριση.

Αρθρωτικές & Φωνολογικές Διαταραχές

Οι δυσκολίες άρθρωσης και φωνολογίας είναι διαταραχές ομιλίας που συναντώνται συχνά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και επηρεάζουν την ικανότητα τους να παράγουν σωστά τους ήχους της ομιλίας. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να αποτρέψουν τα παιδιά να γίνουν κατανοητά από τους άλλους, με αποτέλεσμα να προκαλείται χαμηλή αυτοπεποίθηση στο παιδί. Η θεραπεία για τις δυσκολίες άρθρωσης και φωνολογίας εφαρμόζεται αποκλειστικά από λογοθεραπευτές, όπου σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας, σε συνδυασμό με τη καθοδήγηση της οικογένειας.

Σχετικό υλικό

Διαταραχές
Κινητικού
Προγραμματισμού
(Δυσπραξία)

Η Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Προγραμματισμού (CAS), γνωστή και ως Δυσπραξία,αποτελεί μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να σχεδιάζει ορθά και να συντονίζει τις κινήσεις του στοματοπροσωπικού μηχανισμού, προκειμένου να παράγει ομιλία. Είναι μια διαταραχή που επιμένει και γίνεται εμφανής στην πρώιμη παιδική ηλικία. Χρειάζεται άμεσα πρώιμη παρέμβαση, με σκοπό το παιδί να προχωρήσει στα σχολικά χρόνια και αργότερα στην εφηβική και ενήλικη ζωή χωρίς δυσκολίες. Ακόμη, η Δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει πέρα από την προφορά λέξεων και προτάσεων μέχρι και την οργάνωση των σκέψεων.

Διαταραχές Έκφρασης
του Λόγου

Η δυσκολία στην έκφραση του λόγου μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους και μπορεί να προκληθεί από διαφορετικούς παράγοντες. Οι δυσκολίες έκφρασης του προφορικού λόγου κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές και μπορεί να επηρεάσουν άτομα όλων των ηλικιών. Συνήθως, τα παιδιά με δυσκολίες στην έκφραση του προφορικού λόγου παρουσιάζουν προβλήματα και στο γραπτό λόγο. Η εν λόγω διαταραχή επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του παιδιού να θυμάται, να συνδυάζει και να οργανώνει τις λέξεις και τις προτάσεις με συνοχή. Επιπλέον, δυσκολεύεται να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα όταν συζητά σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Η λογοθεραπεία δύναται να υποστηρίξει σημαντικά το παιδί και να το καθοδηγήσει προς την επίλυση των δυσκολιών του.

Σχετικό υλικό

Αντιληπτικές Διαταραχές του Λόγου

Η δυσκολία κατανόησης της ομιλίας ή αλλιώς Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ), μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες και μπορεί να εκδηλωθεί διαφορετικά στα παιδιά. Άλλοτε προέρχεται από Απώλεια Ακοής (Βαρηκοΐα), άλλοτε εντοπίζεται ως διαταραχή επεξεργασίας του προφορικού λόγου. Συνιστάται η άμεση παρέμβαση του λογοθεραπευτή, ο οποίος διεξάγει την απαραίτητη αξιολόγηση και διαμορφώνει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο με σκοπό την άμεση πλαισίωση του παιδιού.

Σχετικό άρθρο

Τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σε απασχολεί, επικοινώνησε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού αξιολόγησης